Доставка

Чл.21. (1) Поръчката и комуникацията между Доставчика и Ползвателя/Клиента се извършва на български език.

(2) „ИВКО – ИД 2017 “ ООД изпраща поръчаните стоки чрез куриерска фирма, с която има сключено споразумение, лично или при индивидуална уговорка с Ползвателя/Клиента, която дава възможност същият да вземе стоката си лично  или чрез изрично упълномощено лице от физическия магазин на „ИВКО – ИД 2017“ ООД, намиращ се на адрес: гр. София, район Подуяне, ул. „Тодорини кукли“ № 47, п.к. 1517. При доставка с куриер, „ИВКО – ИД 2017“ ООД не носи отговорност в случай че посочените от Клиента данни са неверни или заблуждаващи.

Продажната цена на стоката се заплаща с наложен платеж, при получаване на стоката, заедно с разходите за доставка, освен ако не е уговорено друго между страните. Продажната цена може да бъде заплатена и по друг удобен за страните начин, като например заплащане на каса на Easy Pay, банков превод и др.

(3) Доставка на стандартни наличности на поръчаната стока се извършва в срок до 3 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката. По изключение, в случай, че стандартните наличности не могат да се доставят в горепосочения срок, „ИВКО – ИД 2017 “ ООД ще достави поръчаните стоки, в срок не по-късно от 5 работни дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката, освен ако страните са уговорили друго. В този случай, клиентът ще бъде уведомен за забавянето на доставката по и-мейл и/или телефон, оставен за контакт.

(4) Доставка на нестандартни наличности на поръчаната стока се извършва в срок до 7 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката. По изключение, в случай, че нестандартните наличности не могат да се доставят в горепосочения срок, „ИВКО – ИД 2017 “ ООД ще достави поръчаните стоки,  в срок не по-късно от 3 работни дни,  считано от датата на потвърждаване на поръчката, освен ако страните са уговорили друго. В този случай, Клиентът ще бъде уведомен за забавянето на доставката по и-мейл и/или телефон за контакт.

! ВАЖНО Моля да имате  предвид, че срокът за изпращане на поръчки зависи от вида на поръчаните стоки (стандартни, нестандартни), както и от населеното място за доставка, посочено от клиента (според графика за разнос на пратки на куриера по дни и локации, според възможностите за лична доставка от „ИВКО – ИД 2017 “ ООД или индивидуалната договорка между Доставчика и Клиента.

(5) Когато стоката не бъде доставена и предадена в срока, определен в договора за покупка от разстояние или изрично уговорен между страните, Клиентът има право да изисква доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако „ИВКО – ИД 2017“ ООД не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, Клиентът има право да развали договора за покупка от разстояние и да откаже поръчаната стока.